தொடர்புக்கு

நமது “அதிரடிகுரல்” இதழுக்கு அங்கீகரி்க்கப்பட்ட ராமநாதபுரம் மாவட்டசெய்தியாளர்கள்.

அ.நூருல்அமீன்,(மாவட்டநிருபர்) எஸ்.எம்.எம்.நசீர்,(நகர் நிருபர்) எஸ்.அஜ்மல்,(திருவாடாணை) என்.இம்கான்ஹீசைன்,(கீழக்கரை) அ.முஹம்மதுஆதில்,(ராமேஸ்வரம்) அ.முஹம்மதுயூசுப்,(பரமக்குடி) பா.சரவணண்,(முதுகுளத்தூர்).

தொடர்புக்கு

”அதிரடிகுரல்” சார்பில் மக்களின் மனநிலை!

இந்த வீடியோவை காண்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதிகம் பரப்புங்கள். “அதிரடிகுரல்” செய்தி இணையத்தில் 24மணிநரமும் இணைந்தி்ருங்கள்…

தொடர்புக்கு

செய்தி மற்றும் விளம்பர தொடர்புக்கு

ராமநாதபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதி செய்தி&விளம்பர தொடர்புக்கு: அ.நூருல்அமீன், தலைமைநிருபர், இராமநாதபுரம் மாவட்டம். செல்:8220145723.